Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Reactie op de Nashville-verklaring

Naar aanleiding van het rumoer over de begin januari 2019 in Nederland verschenen zogenoemde ‘Nashville verklaring’ heeft de Raad van Kerken Nijmegen e.o. in zijn eerste vergadering in 2019 – op 4 februari – een open gesprek over deze verklaring gevoerd.

Graag willen we aan ieder die is geïnteresseerd in deze kwestie en die wellicht pijnlijk geraakt is door de tekst van de Nashville-verklaring laten weten dat de Raad van Kerken in Nijmegen e.o. de betekenis van christelijk geloof inzake menselijke relaties en seksuele geaardheid geheel anders verstaat en zich niet in deze verklaring herkent.

We weten ons verwant met christenen in Lelystad en elders die de petitie ikstanaastje.nu hebben gestart en die daarmee willen uitdrukken dat Gods liefde onvoorwaardelijk is en betrekking heeft op iedereen, ongeacht zijn/haar seksuele geaardheid en seksuele levenswijze.

Zoals de Nederlandse Raad van Kerken in mei 2011 naar voren heeft gebracht zijn we ‘één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan (…) en is geweld tegen homoseksuelen, in welk opzicht dan ook uit den boze.’ Uitsluiting en veroordeling van iemands seksuele identiteit is een venijnige vorm van geweld die haaks staat op de Bijbelse boodschap over Gods betrokkenheid op ieder mens.

We herkennen ons ook niet in de manier waarop in de Nashville verklaring de Bijbelse bronnen van ons christelijk geloof worden gekozen en uitgelegd. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft terecht opgemerkt dat de opstellers van de verklaring de Bijbel laten buikspreken. De Bijbelse teksten dienen met respect en vakkundigheid worden uitgelegd opdat ze hun zinvolle boodschap kunnen laten horen voor mensen die nu leven in onze samenleving en cultuur. Trouw aan de Schrift vergt hermeneutiek.

De Raad van Kerken in Nijmegen e.o. voegt zich graag bij het commentaar van ds. René de Reuver, de scriba van de PKN, die in Trouw aangetekend heeft dat de tekst theologisch eenzijdig en pastoraal onverantwoord is en daarom niet dienstbaar is aan het gesprek in de gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. ‘Dit gesprek komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt.’

Toine van den Hoogen, voorzitter van de Raad van Kerken Nijmegen e.o.
Nijmegen, 5 februari 2019


(Geplaatst: 2019-02-06)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010