Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Eckhartlezing 2017

do 18 mei 2017

In samenwerking met de Effata-parochiegemeenschap organiseert het Albertinumgenootschap op 18 mei 2017 om 20.00 uur in de Dominicuskerk (Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen) de jaarlijkse Eckhart-lezing. Ditmaal zal Dr. Gerrit Steunebrink spreken over

Mystiek en de dialoog van de religies

Mystiek, en daarmee spiritualiteit in brede zin, komt in alle religies voor en lijkt ze te verbinden in een besef van een alle grenzen overschrijdende transcendente werkelijk­heid. Is de mystiek vanwege deze grensoverschrijding dan niet bij uitstek het geschikte voertuig voor de dialoog tussen de religies? Toch geeft de mystiek zowel tussen de religies als binnen de religies zelf weer aanleiding tot vragen en discussie.

Bijvoorbeeld tot de vraag hoe de mystiek zich verhoudt tot het geloof in een persoonlijke God, tot pantheïsme of zelfs tot atheïsme. De mystiek is ook altijd ingebed in een voor de verschillende religies uiteenlopende sociale en politieke context.

Dit alles geeft al aan dat de dialoog tussen de religies op meerdere niveaus gevoerd moet worden. Zo kan deze dialoog geplaatst worden op het niveau van de vanuit de verschillende religies ontwik­kelde theologie. Ze kan ook beschouwd worden vanuit door verschillende religies opgezette, gemeenschappelijke sociale projecten. Of ze kan een rol spelen binnen het alledaagse samenleven van mensen met een verschillende religieuze achtergrond. Het specifieke van de mystiek ligt voor de spreker in de doordringing van de beleving van transcendentie tot in de poriën van de emotie en de ervaring. Hierin blijkt niet alleen het grensoverschrijdende karakter van transcendentie, maar ook van de menselijke persoon. Is dat niet een basis voor een dialoog op alle fronten?

Dr. Gerrit Steunebrink is oud-docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Datum: 18 mei 2017
Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Entree€ 10
Informatie: 024-3581963 (Fons Fisscher) en 024-3228285 (Ans Metz). www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2017-04-03)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010