Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Symposium Albertinumgenootschap

vr 27 mei 2016

logo

Het Albertinumgenootschap organiseert samen met de Effatagemeenschap op 27 mei 2016 een symposium ter viering van het 8e eeuwfeest van de Orde der Dominicanen.

Vanuit een terugblik op de geschiedenis zal de actualiteit van de dominicaanse beweging aan de orde gesteld worden. Vervolgens zal de jaarlijkse Eckhartlezing in deze feestelijke bijeenkomst een prominente plaats innemen.

Sprekers op het symposium:

  • Dr. Ignace D’hert O.P.: Wegwijzers in het labyrinth
  • Dr. Gerard Visser: In den beginne was het woord
  • Dr. Ria v.d. Brandt: De vonk slaat over

Datum: 27 mei 2016, 14.00 tot 17.00 uur
Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen
Entree: 10 euro
Info: www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2016-05-03)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010