Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Lezing: Hoe voer je een interreligieuze dialoog tussen rivaliserende godsdiensten?

wo 25 mei 2016

Vereniging Vrienden van Museumpark Orientalis

Plaats: Mgr. Suyslaan 4, Heilig Landstichting Piet Gerritszaal
Tijd: woensdag 25 mei 2016, van 14.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur
Toegang: niet-vrienden betalen voor entree 5 euro

Lezing door Marianne Moyaert: Hoe voer je een interreligieuze dialoog tussen rivaliserende godsdiensten?

Marianne Moyaert doceert theologie te Leuven en te Amsterdam. Ze is hoogleraar Comparatieve theologie en Hermeneutiek van de interreligieuze dialoog aan de VU.

Deze lezing zal inhoudelijk raken aan de kern van Museum Orientalis!

Meer dan ooit hebben we mensen nodig die niet enkel religieus geletterd zijn, maar ook INTERreligieus geletterd. Mensen die over de nodige vaardigheden beschikken om zich met een zekere flexibiliteit en soepelheid tussen twee of meer tradities te bewegen en die in staat zijn hun eigen geloof te vertellen en te vertalen naar mensen die anders geloven. Mensen die bereid zijn tot wat de Franse filosoof Paul Ricoeur interreligieuze gastvrijheid noemt.

In haar lezing zal Moyaert die interreligieuze gastvrijheid concreet maken door te vertellen over een bijzondere praktijk, scriptural reasoning genaamd. Dit is een bijzondere vorm van interreligieuze dialoog waarin joden, christenen en moslims de rivaliteit, die onmiskenbaar tussen hen bestaat, tijdelijk opschorten om gast te worden in elkaars rijke schrifttradities en hun interpretatie-geschiedenis (deep reasonings).

Wij nodigen u van harte uit deze bijzondere lezing te komen beluisteren en met de theologe in gesprek te gaan.

Wilt u vóór 20 mei aan ons laten weten of u komt via email vriendorientalis@gmail.com of telefonisch: 024 3770765 of 0653899897


(Geplaatst: 2016-05-03)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010