Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Albertinumlezingen: Op eigen kracht?

De laatste jaren klinkt er in onze maatschappij en vooral ook vanuit de politiek de oproep dat mensen in hun eigen kracht moeten gaan staan. Een beroep op de overheid zoals in de voorgaande jaren is vanaf 2015 niet meer vanzelfsprekend. Dit brengt alom maatschappelijke onrust met zich mee.

Deze maatschappelijke ontwikkeling en de daardoor ontstane verontrusting willen we grondig uitdiepen. Daarbij zal er ook aandacht geschonken worden aan situaties van onmacht en beperkingen. Hoe denken we, waar eigen kracht het laat afweten, over zingeving?

Er zal ook nader worden ingegaan op de problemen waarmee de ouder wordende mens geconfronteerd wordt. Gaat het alleen om inleveren en loslaten of heeft de ouderdom ons meer te bieden?

Onder deze hele thematiek ligt de wezenlijke vraag of we het alleen moeten hebben van ‘eigen’ kracht of dat ons bestaan pas zinvol kan zijn als we onze eigen kracht met die van anderen kunnen en willen verbinden.

6 november 2014: ‘Samen op eigen kracht’, door Prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen, Radboud Univer­siteit Nijmegen.

13 november 2014: ‘Elk naar eigen gave en mogelijkheden’, door Drs. Paul Oosterhoff, diaconaal predikant, verantwoordelijk voor diverse sociale projecten in Nijmegen, o.a. Huis van Compassie.

20 november 2014: ‘Macht van de onmacht’, door Drs. Birgit van Putten, secretaris zelfregiecentrum, en drs. Peter Ybeles Smit, theoloog en bestuurskundige.

27 november 2014: ‘Somber niet zo over de ouderdom’, door Drs. Emmy Janssen-Sengers, bestuurder van de Waalboog in Nijmegen.

Plaats
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen
Tijd
20.00 – 22.00 uur
Entree
€ 7 per lezing
Informatie
024-3580175 (Margot Niekus), 024-3228285 (Ans Metz), www.albertinumgenootschap.nl

(Geplaatst: 2014-10-07)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010