Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Een heel seizoen met Paulus aan de slag!

In de maandelijkse Dinsdagmorgenkring in de Maranathakerk (Steenbokstraat 86) gaan wij ons een heel seizoen bezighouden met de apostel Paulus.

De stem van Paulus heeft in de geschiedenis van de kerk volop geklonken. Hij is van beslissende betekenis geweest voor bijvoorbeeld ons aller kerkvader Augustinus (rond 400), voor de protestantse Reformatie en de 20e eeuwse theoloog Karl Barth. Maar sinds enkele decennia komt Paulus in menige kerk nauwelijks meer aan bod: in de zondagse liturgie wordt hij merendeels verzwegen. Het is een van de voorbeelden van een kerk die, juist in de crisis, haar spirituele rijkdom niet naar waarde weet te schatten.

Buiten de kerk echter is al enige tijd grote belangstelling voor Paulus. Zo schreef de Franse filosoof Alain Badiou al in 1977 een boek waarin hij zijn fascinatie voor de apostel niet onder stoelen en banken steekt. Het boek is in 2008 in Nederlandse vertaling uitgegeven onder de titel Paulus. De fundering van het universalisme. Badiou laat zien hoe Paulus op een manier die nieuw is in de geschiedenis van de mensheid, de grenzen overschrijdt van elk denken in klassen, groepen en rangordes. Filosofische en religieuze constructies die mensen apart zetten in subgroepen, laat hij achter zich. De opstanding van Christus – een waarheid die je niet zelf bedenkt, maar je overkomt als ‘waanzinnige overvloedigheid van de genade’ – is het uitgangspunt voor een denken en doen voorbij de bestaande classificaties, etiketten en praktijken. Paulus schrijft: ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen’ (Romeinen 12:2). Deze onaangepastheid hoort bij een gelovig, universeel denken, dat voortaan ‘allen’ omvat.

Zeer lezenswaardig ook zijn twee recente boeken met tamelijk ongebruikelijke inzichten, opnieuw van buiten de wereld van kerk en theologie: ‘Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome’ van de classicus / historicus Fik Meijer (2013) en ‘Paulus. Kijken in Uw lezend gezicht’, van de filosoof Charles Vergeer (2012). Vooral het laatste boek geeft een onverwachte kijk op Paulus, op zijn biografie en zijn brieven. Eind eerste eeuw zouden Paulus’ brieven in het toenmalige uiterst belangrijke kerkelijke centrum Efese ingrijpend zijn bewerkt en uitgegeven. Wij beschikken dus niet meer over een ‘pure’ Paulus. Zijn brieven tot ons gekomen via een proces van kerkelijke overlevering; het is ze aan te zien dat ze door vele handen zijn gegaan.

Een heel seizoen gaan wij met Paulus en de nieuwe inzichten over hem aan de slag.

Plaats en tijd: Maranathakerk, 9 september (en verder elke tweede dinsdag van de maand), van 10.00-11.30 uur.


(Geplaatst: 2014-09-03)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010