Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Sjoel Petrus, maandelijks leerhuis rond de Psalmen

‘Sjoel Petrus’ is een bijzonder maandelijks leerhuis in de Maranathakerk (Steenbokstraat 86), gewijd aan de bijbelse psalmen.

Onze bijeenkomsten zijn steeds op zaterdag, op de sjabbat. Wij beginnen ons leerhuis met het aansteken van de sjabbat-kaarsen. Zo maken wij duidelijk dat wij ons bewust zijn van de joodse bron waaruit de psalmteksten zijn opgeweld. Dan lezen wij de psalm, leggen die neer in de stilte en gaan vervolgens met elkaar in gesprek. Wij sluiten af met een gezongen versie van de bestudeerde psalm of met een ander gezang, dat raakt aan de besproken thematiek.

De deelnemers komen van her en der. Ieder brengen wij onze levenservaring en kennis mee, die meeklinken in het gesprek over de psalmtekst. Voor de inhoud van het gesprek zijn wij samen verantwoordelijk. Regelmatig levert deze gezamenlijkheid kostbare momenten van inzicht op; wij stoten op rijkdom in de tekst en in onszelf.

De komende keren gaan wij ons buigen over de ‘psalmen van de opgang’ of ‘trappenpsalmen’ (120-134). Ze vormen een pelgrimage naar ‘vrede’ (een van de hoofdthema’s). Op 13 september zijn de psalmen 120, 121 en 122 aan de beurt, Met z’n drieën vormen ze een eenheid, ze maken de beweging zichtbaar van een vervreemd bestaan in een vijandige omgeving naar Jeruzalem, stad van broederlijke en zusterlijke vrede.

Plaats en tijd: Maranathakerk, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei. Van 10.00-11.30 uur.


(Geplaatst: 2014-09-03)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010