Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Oecumenische bijbelkring in de binnenstad

In de binnenstad bestaat al ruim een jaar of tien een uiterst levendige oecumenische bijbelkring. De deelnemers zijn dertigers, veertigers en vijftigers uit rooms-katholieke en protestantse hoek. We lezen door bijbelboeken heen, bespreken de tekst en proberen die met ons eigen leven te verbinden. Het levert boeiende gesprekken op.

Plaats: de pastorie van de Petrus Canisiuskerk, aan de Molenstraat (toegang via de rechterdeur van de kerk).

De eerste keer in het nieuwe seizoen: donderdag 4 september, om 20.30 uur.

Gesprekleiders zijn Pater Ben Frie S.J. en Ds Henk Gols (henkgols@planet.nl).
(Geplaatst: 2014-09-03)


Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010