Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Dominicuskerk: Eucharistieviering 'Het huis op de rots'.

Zaterdag 5 maart, 19.00 uur. Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang Groenewoudseweg.

Eucharistieviering: Het huis op de rots. Deze titel heeft pastoor/deservitor Klaas Jan Homan gegeven aan onze viering. Enerzijds is de rots onvruchtbare bodem, anderzijds geeft zij stevigheid. De rots biedt uitzicht over de hele omgeving en was vroeger een veilig toevluchtsoord voor wie beschutting zocht. Maar wanneer van de rots een ontoegankelijke vesting wordt gemaakt, leidt dat tot isolement en afscheiding. De overbrugging van deze tegenstellingen, daarover zal in de overweging nader worden gesproken.

Voor de komende Veertigdagentijd geven de twee Oud-Katholieke bisschoppen opnieuw een boekje uit met gedachten en gebeden bij elke dag. Ditmaal met het Bijbelboek Handelingen als leidraad. Een zestal pastores heeft naast de bisschoppen meegewerkt aan de teksten. De kosten inclusief verzendkosten bedragen 5 euro p.s. U kunt het bestellen via de webshop www.okkn.nl. Op 5 maart hopen we al te beschikken over enkele exemplaren. Die kunt U dan ter plekke kopen.


(Geplaatst: 2011-01-31)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010