Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Liturgische spiritualiteit – studiedag GAAT NIET DOOR

wo 19 mrt 2014

Wegens onvoldoende belangstelling afgelast

Op woensdag 19 maart: STUDIEDAG met Thomas Quartier over Liturgische spiritualiteit - impulsen voor het liturgisch leven in de praktijk.

Spiritualiteit en liturgie lijken soms weinig met elkaar te maken te hebben. Men viert in de kerk, maar dat is lang niet altijd de plek waar het zoeken naar zin zich voltrekt. Op deze studiemiddag gaan we vanuit het idee van liturgische spiritualiteit verkennen, welke praktische aanknopingspunten er zijn om die twee gebieden met elkaar te verbinden. Recent onderzoek zal ons helpen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen en ons op de kern van de liturgie te bezinnen: het ‘zoeken’ en ‘verheerlijken’ van God, zoals de heilige Benedictus het verwoordt.


(Geplaatst: 2013-12-17)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010