Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ruim 100.000 jongeren op zoek naar vrijwilligerswerk!

Meer dan 100.000 leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar zoeken ieder jaar naar een leuke stageplek bij een vrijwilligersorganisatie. Ze zijn leerling op een school voor VMBO, HAVO of VWO. Maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2011-2012 een vak op school. Voor het vak moeten ze minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen. Een mooie kans om jongeren als vrijwilliger aan één of meer activiteiten mee te laten doen.

logo

Waarom meedoen aan de maatschappelijke stage? 10 goede redenen.

Denk niet alleen na over waarom het voor jongeren belangrijk is, maar ook voor uw vrijwilligersorganisatie. Daarom geven we u tien goede redenen om mee te doen aan de stage.

  1. Onze vrijwilligersgroep en kerkelijke gemeenschap vergrijst.
  2. In ons beleidsplan staat dat we meer jongeren willen bereiken en betrekken.
  3. Maatschappelijke stage is een manier om met jongeren in contact te komen.
  4. Op een aantal momenten in het jaar hebben we –een korte tijd- veel vrijwilligers nodig.
  5. We willen ook aan jongeren graag laten zien wat de kerk doet.
  6. Jongeren kunnen van ons leren, maar wij kunnen van de jongeren leren.
  7. Het is leuk om nieuwe gezichten te zien.
  8. Door het betrekken van jongeren kunnen we ook beter weer andere jongeren bereiken.
  9. Is positief voor het imago van de kerk en het vrijwilligerswerk.
  10. Misschien blijven ze als vrijwilliger of komen ze later nog een keer terug.

Extra aandacht voor de maatschappelijke stage

De landelijke Raad van Kerken gaat dit seizoen extra aandacht besteden aan de mogelijkheden van de maatschappelijke stage in en rond de kerken. U kunt hier alles over lezen op de website www.raadvankerken.nl en vervolgens doorklikken op de knop ‘Kerk en Stage’.

Aan de slag met Kerk en Stage

Kerken en parochies zijn één grote vrijwilligersorganisatie. Leerlingen zoeken een leuke stageplek voor hun maatschappelijke stage. En u zoekt een manier om jongeren te betrekken bij de kerk en het vrijwilligerswerk. Dit kunnen ook de jongeren zijn die meedoen aan de jeugdclub of de catechese.
Veel kerken zij u al voor gegaan: Aan de éne kant vraagt het om een investering, aan de andere keek iedere na de stage terug op een positieve ervaring.

Kijk voor meer informatie op de website www.raadvankerken.nl en klik dan op de knop ‘Kerk en Stage’ of kijk bij de dienstenorganisatie van de eigen kerk of klop aan bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk/Vrijwilligerscentrale in u gemeente. Voor vragen kunt u e-mailen naar kerkenstage@gmail.com.


(Geplaatst: 2013-10-15)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010