Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Herdenkingsdienst in de Petrus Canisiuskerk

Ook dit jaar vindt onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijmegen en omgeving een gebedsdienst plaats voor de slachtoffers van het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944. Deze keer bidden we in de Petrus Canisiuskerk (Molenstraatkerk) om 10.00 uur. Deken Jan Stuyt sj en Ds. Henk Gols gaan samen in gebed voor.

In 2007 nam de gebedsgroep op vrijdagmiddag in de Stevenskerk het initiatief om de slachtoffers van het bombardement op 22 februari ook in de kerk te gedenken. Sindsdien is er een gebedsdienst op deze ochtend. In de komende jaren zullen de herdenkingsdiensten afwisselend in de Stevenskerk en de Molenstraatkerk gehouden worden. Op deze wijze komt tot uitdrukking hoe sterk de kerken in de binnenstad van Nijmegen geleden hebben onder het verwoestende bombardement van 22 februari. Op de officiële uitnodiging dit jaar staat een foto van het plein van de Montessorischool met spelende kinderen rond de kastanjeboom en een schoolzuster. Een van de weinige herinneringen aan tijden dat op dit plein (nu het Monument van De Schommel die niet kan bewegen) vrolijke kinderen speelden. Een bijzonder moment ieder jaar is de speelse en verrassende bijdrage van leerlingen van het Montessori College en de Basisschool Montessori aan de herdenking.

Programma herdenking bombardement: Dinsdag 22-2-2011
10.00 uur Gebedsdienst Molenstraatkerk
11.00 uur Officiële herdenking bij De Schommel
13.15 uur Bijeenkomst begraafplaats Daalseweg
13.45 uur Ontvangst Lutherse kerk

Bovenstaand bericht is verzorgd door Bärbel de Groot-Kopetzky, vrijdagmiddaggebedsgroep in de Stevenskerk


(Geplaatst: 2011-01-11)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010