Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Een maar anders. Jonge generatie ziet toekomst voor veelkleurige kerk

Ondanks ontkerkelijking en kerkfusies zal de veelkleurigheid van de kerk in Nederland verder toenemen. Die verwachting spreken zestien jonge christenen uit in het boek ‘Een maar anders. De volgende generatie en de toekomst van de kerk’. Het boek verscheen begin december bij Ark Media. “Het zijn niet langer hoofdzakelijk denominaties die de kerk een veelkleurig gezicht geven,” aldus initiatiefnemer Martijn Arnoldus. “Steeds meer kerken werken vanuit missionair oogpunt doelgroepgericht. Daar is niets mis mee, maar het roept wel de vraag op hoe we als gemeente van Jezus Christus onderling verbonden blijven.”

Cover Een maar anders

Volgens de auteurs, zelf afkomstig uit uiteenlopende christelijke geloofstradities, zijn persoonlijke ontmoetingen cruciaal om met diversiteit om te gaan. Zij schrijven: “We gaan de toekomst in met een kerk die in Nederland meer dan honderdvijftig kerkgenootschappen en een groeiend aantal onafhankelijke christelijke gemeenschappen telt. Op die kerkelijke kaart zijn de relaties tussen mensen een onzichtbaar lijmmiddel van de heilige Geest.”

Toch constateren de auteurs dat er allerlei scheidslijnen door de kerk lopen die ervoor zorgen dat bepaalde ontmoetingen niet tot stand komen. Zij schrijven bijvoorbeeld over culturele scheidslijnen, over generatieverschillen en over scheidslijnen tussen hoger en lager opgeleiden.

Artiest Roald Schaap componeerde een speciaal nummer bij het boek. Roald debuteerde in 2010 met het album Tevoorschijn en speelde onder meer op het Flevofestival en bij Opwekking. Over zijn nieuwe song zegt hij: “Ik zie veel kerken stoeien met hun plek in de maatschappij. Er ontstaan steeds meer groepjes die niet hun eigen kerk willen redden, maar die de missie van de kerk gewoon praktisch maken in hun omgeving. Gaandeweg ontdekken ze hoe ze, ondanks onderlinge verschillen, aan kunnen sluiten bij andere gelovigen en bij hun stad. In het lied staat dat centraal.”

Zowel de song van Roald als een preview van het boek zijn als digitale download beschikbaar via www.eenmaaranders.nl/

De auteurs van Een maar anders zijn: Martijn Arnoldus, Charlotte Bach, Frank G. Bosman, Niels van Donselaar, Jutta Eilander-van Maaren, Johan den Hartogh, Anmar Hayali, Niels de Jong, Christel Kerssens-van der Pijl, Stella Kralt, Brigitte Makkinje, Dieuwertje Mulders, Inger van Nes, Joost Röselaers, Dephany Sussenbach, Martijn Vellekoop.

Een maar anders; de volgende generatie en de toekomst van de kerk. Ark Media, ISBN: 9789033800108


(Geplaatst: 2012-12-17)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010