Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Albertinumlezingen: Bedreigd Vertrouwen

Argwaan en achterdocht jegens instituties en instanties: ze zijn de laatste jaren gegroeid, en niet zo weinig ook. Almaar nieuwe berichten over disfunctionerende personen en processen bij de overheid, het bankwezen, de politiek, justitie, wetenschap, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en in de kerken: wie valt er nog te vertrouwen?

In deze lezingencyclus nemen we het bedreigde vertrouwen in het vizier. Daarbij komen drie sectoren in de samenleving aan bod: veiligheid en terrorisme, de bankwereld en zijn crisis, en seksueel misbruik binnen de kerk. Hoe ontstond het wantrouwen? Zijn er wegen tot herstel?

8 november 2012
Veiligheid: een waanidee? door Drs. Leon Wecke, docent Centrum voor Internationale Conflictanalyse en Management, Instituut Defensie Leergangen, Instituut Clingendael en Koninklijke Marechaussee.
15 november 2012
Geld: een kwestie van vertrouwen, door Léonhard ten Siethoff, senior relatiemanager private banking Triodos Bank.
22 november 2012
Een moeder die niet hoedt, door Drs. Bärbel de Groot-Kopetzky, theologe en pastor, was werkzaam bij het meldpunt seksueel misbruik van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.
29 november 2012
Onze angsten, door Prof. Dr. Gerrit Glas, psychiater, opleider bij Dimence (ggz-instelling Oost-Nederland) en houder van de Dooyeweerd-leerstoel, faculteit wijsbegeerte, VU.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Entree: € 5,- per lezing
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus), 024-3228285 (Ans Metz), info@albertinumgenootschap.nl, www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2012-09-30)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010