Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Viering in de Ontmoetingskerk

di 8 dec 2015

Op dinsdag 8 december is er om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk (Dukenburg) een viering en koffiedrinken in verband met het samengaan met de parochie Heilige Drie-eenheid.


(Geplaatst: 2015-11-28)

Alle berichten

Geplaatst op
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen
2017-12-19 Bibliodrama
2017-12-06 Maria van Gelre reis: 11 t/m 15 april 2018
2017-11-03 Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie in de Lutherse kerk
2017-10-27 Parochiefeest Russisch-Orthodoxe kerk H.Tichon, patriarch van Moskou en geheel Rusland
2017-10-27 Om Alle Zielen
2017-10-27 500 Jaar Maarten Luther. Lezing door filosoof Herman Westerink en theoloog Markus Matthias
2017-09-06 Archieven ontsloten
2017-08-28 Vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk 15 jaar
2017-07-07 Vredesweek 2017: vredesambassadeur
2017-07-07 Vredesweek 2017: programma
2017-05-12 Kerkennacht 2017: Pelgrimeren langs Nijmeegse kerken
2017-04-03 Eckhartlezing 2017
2017-04-03 48ste Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging
2017-04-03 Paasprogramma Museumpark Orientalis
2017-03-03 Paasvrijwilligers gevraagd voor de Verwondering
2017-03-02 Engelse Koorvesper met Capella Cumerana
2017-03-02 Engelse Koorvesper met Capella Cumerana
2017-02-13 Herdenking bombardement woensdag 22 februari
2017-02-13 Oecumenische viering ‘Aankondiging van de Heer’ in de Lutherse kerk
2017-02-08 Luther-drieluik
2017-02-08 CGKV: Kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking
2017-01-31 Cursus: Kennismaking met de Orthodoxe kerk (voorjaar 2017)
2017-01-31 Verkiezingsdebat landelijke Raad van Kerken
2017-01-31 Verhalendag: Over de schutting, bij de buren
2017-01-31 Rouwverwerkingsgroep Ontmoetingskerk Dukenburg
2017-01-31 500 jaar Reformatie: Katholieken, Joden, Moslims, hoe dacht Martin Luther daarover?
2017-01-31 Engelse koorvesper in de Stevenskerk
2017-01-30 Vespers in de veertigdagentijd
2016-12-16 Diaconie Nijmegen 425 jaar!
2016-11-14 Een boekje open over de dood
2016-11-14 Over de toekomst van de kerk
2016-10-22 Om alle zielen: sterven – herinneren – leven
2016-09-30 Religie in uitvoering. Gesprek met theoloog en bisschop Gerard de Korte
2016-09-01 Programma Vredesweek
2016-09-01 Opening Vredesweek 2016
2016-08-30 Albertinumlezingen
2016-08-22 Vormingsactiviteiten van Boskapel en OCP
2016-08-22 Augustinuslezing ‘Eindeloos leven’ door Karel Peijnenborg
2016-07-22 Vredesweek: Podiumgesprek ‘Vrede verbindt’ met Klaas van Egmond in de Boskapel
2016-05-31 Tien jaar Kleurrijke tuin
2016-05-14 Slotbijeenkomst ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’ – Amsterdam
2016-05-03 Inter-lokaal is jarig
2016-05-03 Lezing: Hoe voer je een interreligieuze dialoog tussen rivaliserende godsdiensten?
2016-05-03 Symposium Albertinumgenootschap
2016-04-27 Cursusaanbod Nijmeegse Vrijwilligerscentrale
2016-04-04 Lezing Marinus van den Berg in Dieren
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: Tolkien-Religion. Fact or Fiction?
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: Time and Eternity after the Death of God
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: God: Back With a Vengeance
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: Why Read The Bible When we Have Piketty?
2016-04-04 Parochiefeest van de Heilige Tichon
2016-04-04 Ontmoetingsbijeenkomst Stichting Present Nijmegen
2016-04-04 Landelijke diakenendag
2016-04-04 Werkzoekenden bijstaan, hoe doe je dat als kerk?
2016-03-03 Lastpost in de Ontmoetingskerk
2016-02-29 Engelse koorvesper ‘Jerusalem’
2016-02-26 Wereldgebedsdag in de Ontmoetingskerk
2016-02-19 Evensong in de Stevenskerk
2016-02-02 Engelse koorvesper (Choral Evensong) in de Stevenskerk gezongen door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt
2016-01-26 Herdenking bombardement van Nijmegen
2016-01-22 Boskapel: Verhalenworkshop ‘De traditie dat ben jij!’
2016-01-22 Boskapel: Aswoensdag anders
2016-01-22 Boskapel: Beeldspraak bezongen
2016-01-12 Tal van vormingsactiviteiten in Augustijns Centrum de Boskapel
2016-01-12 Cursusaanbod Nijmeegse Vrijwilligerscentrale
2016-01-07 Voedsel voor je ziel
2016-01-06 Gebed om de eenheid, juist nu!
2016-01-06 Albertinumlezing: ‘Mislukte hervormingen?!’
2016-01-06 Albertinumlezing: ’500 jaar kerkhervorming’
2016-01-06 Albertinumlezing: ‘Hedendaagse zoekers’
2016-01-06 Albertinumlezing: ‘Paus Franciscus’
2015-12-17 Lezing door Marianne van Praag
2015-11-28 Lezing Herwi Rikhof over het Jubeljaar
2015-11-28 Viering in de Ontmoetingskerk
2015-11-28 Feest van het Licht in Orientalis
2015-11-27 Schrijfmarathon Amnesty International Nijmegen
2015-11-27 Informatieavond vrijwilligers vluchtelingenwerk
2015-10-31 Beraadsdag Werkgroep Vluchtelingen RVK
2015-10-31 Film: Pater Damiaan, en zijn betekenis vandaag
2015-10-31 De weg van het contemplatief gebed. Meditatiecursus met franciscaanse accenten
2015-10-31 NGK Nijmegen voortaan in Maranathakerk
2015-10-09 Albertinumlezing: ‘De gast en de gastvrijheid’
2015-10-09 Albertinumlezing: ’De gastarbeider’
2015-10-09 Albertinumlezing: ‘De vluchteling: christenen uit het Midden-Oosten’
2015-10-09 Albertinumlezing: ‘De wereldburger’
2015-10-09 God: Back with a Vengeance | Edward Schillebeeckx lezing door Terry Eagleton
2015-10-09 Volle zalen. Het succes van evangelische kerken | Lezing door religiewetenschapper Paul Vermeer
2015-10-09 The Dangers of Religious Freedom | Lezing door godsdienstsocioloog Linda Woodhead
2015-10-03 Vrijwilligers gezocht!
2015-10-03 Lezing door prof. dr. Herwi Rikhof over Paus Franciscus
2015-10-03 Bijbelzondag in Orientalis: Vertellers/voorlezers gezocht
2015-09-30 Podiumgesprek: Verbindende communicatie
2015-09-28 Dominicuskerk Nijmegen eert 500 jaar Dominicanen
2015-09-20 Troostceremonie rond zelfdoding
2015-09-20 Gesprek over de Vredesweek
2015-09-18 Symposium ‘Vensters op de ouderdom’ in Amersfoort
2015-09-14 Stilstaan bij de vluchteling
2015-09-14 Walk of Peace in Den Haag
2015-09-14 Luistertafel Sensoor
2015-09-11 Pelgrim op pad
2015-08-31 Interreligieuze dialoog en nieuwe spirituelen
2015-08-31 Vredesfestival
2015-08-31 Vlamloop en Vredeswakes
2015-08-31 Vredesbruggen
2015-08-31 Persverklaring Raad van Kerken Nederland over het klimaat
2015-06-12 Kerkennacht in Nijmegen
2015-05-21 Studieavond RvK over locale oecumene
2015-05-19 Vrede door dialoog
2015-05-19 Debat: Vluchtelingen in de stad
2015-04-14 Music As a Bridge – een grensoverschrijdend concert van Cappella ad Fluvium
2015-03-04 Lezingencyclus ‘De vreugde van het Evangelie’ – Over de visie van paus Franciscus op de Kerk.
2015-02-18 Wereldgebedsdag: ‘Begrijp je mijn Liefde?’
2015-02-11 Tekst voor gebed om verzoening en gedenken 22 feb. 2015
2015-02-11 Podiumgesprek over vredesverklaring
2015-01-29 Vespers in de Jacobskapel
2015-01-29 Diaklankbeeld ‘Alexander de Grote ging ons voor’
2015-01-29 Uitreiking Burgemeester Dalesprijs
2015-01-05 Vredesverklaring
2014-12-22 Herdenking bombardement
2014-12-22 Vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk
2014-12-19 De Zwevende Hemel
Kerstspel voor kinderen, door studenten in de Studentenkerk
2014-12-04 Feest van licht in Orientalis
2014-12-04 ‘Lokaal Compliment’ voor vrijwilligers
2014-12-03 Gebed voor de eenheid van christenen
2014-11-25 Verhalenmiddag over Levenskracht
2014-11-25 Navidad – concert door Capella ad Fluvium
2014-11-10 Inspiratiebijeenkomst informele zorg
2014-11-10 Een gelukkige theoloog – 100 jaar Edward Schillebeeckx
2014-10-31 Bezinningsavond over liturgie met Willem Marie Speelman
2014-10-31 Oud Katholieke eucharistieviering voor Allerheiligen/allerzielen
2014-10-31 Rooms-Katholieke Allerzielenviering in de Sacramentskerk
2014-10-31 Allerzielenconcert
2014-10-31 Sint Maartenviering
2014-10-31 Concert Projectkoor Gelderland
2014-10-19 Symposium Spiritualiteit en Ouderdom
2014-10-19 Om AlleZielen – een belevingstocht
2014-10-07 Vertelvoorstelling ‘Mijn hart woont elders’
2014-10-07 Albertinumlezingen: Op eigen kracht?
2014-09-03 Oecumenische bijbelkring in de binnenstad
2014-09-03 Sjoel Petrus, maandelijks leerhuis rond de Psalmen
2014-09-03 Een heel seizoen met Paulus aan de slag!
2014-09-03 Choral Evensong in de Stevenskerk
2014-09-03 Vredesactiviteiten in Nijmegen
2014-05-19 Inzegening Mariakapel Groenestraatskerk
2014-05-19 Bedevaart naar Katwijk a/d Maas
2014-05-15 Debat: De kerk als vrijwilliger in de Nijmeegse samenleving
2014-05-15 Themamiddag in De Verwondering
2014-05-15 Een avond met Arnon Grunberg en Qader Shafiq
2014-05-15 226e Bedevaart naar Kevelaer
2014-04-29 Vacature bij De Verwondering
2014-04-09 Oecumenisch Patriarch Bartholomeos bezoekt Nederland
2014-04-09 Migrantendag in de Ontmoetingskerk op 25 mei
2014-03-21 Vastenmaaltijd
2014-03-21 Feestelijke Paasmiddag voor zieken en ouderen
2014-03-21 Verkoop schilderijen voor Sant’Egidio-gemeenschap
2014-03-21 Veertigdagenmaaltijd in de Ontmoetingskerk
2014-03-21 Bachs Johannes Passion geënsceneerd
2014-03-21 Raad van Kerken-conferentie: Nieuwe Krachten met Kerk en Stage
2014-03-07 Herwi Rikhof: Doopsel en Vormsel
2014-03-07 Herwi Rikhof: Eucharistie
2014-03-07 Herwi Rikhof: Boete en Verzoening
2014-03-07 Marieke Meek: Over waardig ouder worden en waardig sterven
2014-03-07 Soeterbeeck: Eén jaar paus Franciscus
2014-03-07 Soeterbeeck: Religie en natuur
2014-03-07 Soeterbeeck: Passie voor passies
2014-03-07 Paasactiviteiten in De Verwondering
2014-02-14 Lezing Gerard de Korte: ‘De vraag naar God in deze tijd’
2014-01-18 Peter Nissen over ‘Geloven in vrijheid en verdraagzaamheid’
2013-12-17 Gebedsdienst in de week van gebed voor de eenheid van de christenen
2013-12-17 In gesprek met Huub Vogelaar
2013-12-17 Herdenking van het bombardement op Nijmegen
2013-12-17 Liturgische spiritualiteit – studiedag GAAT NIET DOOR
2013-12-02 Verhalendag over ‘Levenskunst’
2013-11-04 1000 stemmen zingen Oosterhuis
2013-10-15 Ruim 100.000 jongeren op zoek naar vrijwilligerswerk!
2013-10-10 Zingend het nieuwe liedboek in
2013-10-10 Themamiddag in De Verwondering
2013-09-24 Podiumgesprek over verlieservaring
2013-09-20 Vredesoptocht
2013-09-20 Wat doe jij aan vrede? – Bezinningsbijeenkomst
2013-09-02 Rommelmarkt
2013-08-27 Engelse koorvespers in de Stevens
2013-08-27 Engelse koorvespers in de Stevens
2013-08-27 VREEMDE VOGELS in de Stevenskerk
2013-06-10 Afrikadag in De Haard op 15 juni
2013-06-05 Wat doe jij aan vrede? Vredes-event in Nijmegen
2013-06-05 Inloopmaaltijd in De Verwondering
2013-06-05 Inloopmaaltijd in De Verwondering
2013-06-05 Inloopmaaltijd in De Verwondering
2013-06-05 Inloopmaaltijd in De Verwondering
2013-04-26 Musical Ester in de Ontmoetingskerk
2013-04-22 Pelgrimeren door de Kortste Nacht – Kerkennacht in Nijmegen
2013-04-10 Diaklankbeeld ‘Met Alexander de Grote naar het Midden-Oosten’
2013-04-04 Cross of Nails (Coventry) in woord en beeld
2013-03-08 Middagconferentie ‘Zin-vol samen leven’
2013-03-08 Kruisweg van de Stilte – Peter Schmidt over Armand Demeulemeester
2013-03-08 Paasactiviteiten in De Verwondering
2013-03-08 De lastpost: een geheel nieuwe passie
2013-03-05 Het zingen van de Akathistos
2013-03-05 Het zingen van de Akathistos
2013-03-05 Het zingen van de Akathistos
2013-03-04 Vastenmaaltijd in de Dominicuskerk
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-11 Verbindend communiceren – Wat is het? En: hoe doe je dat?
2013-02-05 Herdenking van het bombardement
2013-02-05 Vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk hervat
2013-01-31 Bezinningsdag – Mijn wachten is op jou
2013-01-31 Met Eckhart in gesprek
2013-01-31 Mystieke poëzie – Jan van het Kruis
2013-01-31 Karmelregel
2013-01-31 Met Eckhart in gesprek
2013-01-31 Met Eckhart in gesprek
2013-01-18 Week van gebed voor de eenheid – Wandelen met God
2013-01-11 Gemeenteavond Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente
2013-01-07 Albertinumlezingen: Verlossing en De prijs van de vooruitgang
2013-01-07 RadioKiK in januari en februari
2012-12-31 Verslagen van Vredesfeest en Vredesweek
2012-12-17 Een maar anders. Jonge generatie ziet toekomst voor veelkleurige kerk
2012-12-17 Adventviering: Meditatie bij de O-Antifonen
2012-12-15 De Sneeuwkoningin – Familiekerstviering in de Stevenskerk
2012-12-15 Verhalenmiddag in De Haard
2012-12-15 Kerst in de Stevenskerk
2012-11-23 Help mee in De Verwondering
2012-11-23 Feestelijke heropening Dominicuskerk
2012-11-23 GVPZ: Geestelijke Verzorging binnen Palliatieve Zorg Thuis opgericht in de Regio Zuid-Gelderland
2012-11-23 RadioKik in december
2012-11-05 Zintuigenspel in De Verwondering
2012-10-26 “Samen onze overledenen herdenken”
2012-10-12 Oproep: kokers gezocht!
2012-10-12 Gratis glossy: Is er MEER?
2012-10-12 Optreden Gospelkoor Shirchadasj en band
2012-10-12 20-Jarig bestaan Servisch-orthodoxe Parochie H. Sava
2012-10-12 Verkiezing mooiste kerktoren van Nederland
2012-10-12 Nieuw programma RadioKIK
2012-10-12 Viering rond Hildegard in de Stevenskerk
2012-10-03 Zaterdagmiddag in de Stevens: Choral Evensong
2012-09-30 Albertinumlezingen: Bedreigd Vertrouwen
2012-09-19 Vredes-bezinningsbijeenkomst
2012-09-19 Lezing: In de leer bij Benedictus
2012-09-08 Vredesweek: activiteiten in Nijmegen
2012-09-08 De Verwondering: Operation Rescue
2012-08-30 Denkstofmiddagen in De Verwondering
2012-08-30 Katholiek Appèl
2012-08-21 Hervormingsdag vieren? – bezielde oecumene
2012-08-21 Lezingencyclus ‘Uitgedaagd. De wijdte van de spiritualiteit’
2012-08-21 Cursussen Titus Brandsma Memorial
2012-08-15 Lezingencyclus ‘Veranderend geloven’
2012-07-19 Programmering Radio KIK
2012-07-19 Intercultureel Vredesfeest in Nijmegen
2012-07-19 Jaarverslag over 2011 online
2012-06-09 Psalmen lezen met Pieter Oussoren
2012-05-14 ‘Voluit leven … de zomer tegemoet’
2012-05-02 Gregoriaanse Mariavespers in de Stevenskerk
2012-05-02 Concert Spirituel in de Stevenskerk
2012-04-17 Psalmen bidden
2012-04-13 Spiritueel Eetcafé De Verwondering
2012-04-10 Interview met Ahmed Marcouch op Radio Kik
2012-04-04 Studieweek van de mystiek
2012-04-04 Kennis maken met het christelijk geloof?
2012-04-02 Goede Vrijdag in DoRe-kerk
2012-04-02 Gebedswake rond seksueel misbruik van kinderen
2012-03-14 Eckhartlezing door Jaap Goedegebuure
2012-03-14 “Bundel de krachten in een convenant”
2012-03-12 Interview met Arjan Plaisier op Radio Kik
2012-03-05 Paasactiviteiten in De Verwondering
2012-03-05 Titus Brandsma Lezing 2012
2012-02-23 Wereldgebedsdag in Nijmegen
2012-02-23 Lezingen Titus Brandsma Memorial
2012-02-23 Reeks Albertinumlezingen
2012-02-13 Liturgie in Oosterse en Westerse kerken
2012-02-07 Studiedag over apostoliciteit
2012-02-06 Herdenking bombardement Nijmegen
2011-12-16 Jaarverslag 2010 Raad van Kerken online
2011-12-16 Cursus over Psalmen - Wat een geluk
2011-12-15 Oecumenische vesperdienst in de Sacramentskerk
2011-12-09 Cyclus “Bezieling” in de Effataparochie
2011-12-05 Zesde Verhalendag door de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen
2011-12-01 Lezingenreeks: Omgaan met het kwaad (jan/feb 2012)
2011-11-18 Bezinningsavond Adventstijd Oecumenisch Citypastoraat
2011-11-10 Museum De Stratemakerstoren vertelt het verhaal van broederschappen in Nijmegen
2011-11-10 Kerst in de Verwondering
2011-11-07 Liturgiedag over het Catechumenaat
2011-11-07 Twee bezinningsmiddagen
2011-11-03 Plaatsen van Bezieling: symposium over Maatschappelijke Spiritualiteit
2011-10-30 Allerzielen bij Kaarslicht
2011-10-21 Wat is vieren? Inleiding door Peter Nissen
2011-10-21 BezinningsMoment Raad voor Religie en Levensbeschouwing
2011-10-17 Te gast bij de ander. Op bezoek bij de Oud-Katholieke kerk
2011-10-06 Creatieve middagen in Byzantijnse kapel Nijmegen
2011-10-05 Studiedag: God in Nijmegen - Toen, nu en dan
2011-09-14 Lezingen over Dwarsliggers en ketters
2011-09-14 Oecumenische lieddag in Eindhoven
2011-09-14 Mediteren bij De Bron
2011-08-22 Stadsgebed
2011-07-26 Verslag van een vierdaagsemis
2011-07-02 Vierdaagse Mis Molenstraatkerk
2011-06-30 Raad van Kerken en Evangelische Alliantie sluiten strategisch partnerschap
2011-06-28 Impressie van Kerkennacht
2011-06-09 ‘Passie-Pasen-Pinksteren’: concert door Cantorij Brakkenstein op zondag 19 juni
2011-05-31 Intercultureel Vredesfeest in Dukenburg, 24 september
2011-05-31 4 juni Eucharistieviering: De verbinding tussen wat is en wat komt
2011-05-12 Kerkennacht op 24 juni 2011
2011-04-28 Roze Viering op 15 mei
2011-04-28 Lezing door Philip Jenkins: ‘The Lost History of Christianity. On the Rise and Fall of Religions’
2011-04-28 Eucharistieviering: ‘Op verhaal komen’
2011-03-31 Koorvesper, Stevenskerk, zaterdag 2 april, 16.00 uur
2011-02-28 Huiskamerbijeenkomst Oud-Katholieke parochie
2011-02-25 Koorvesper op 5 maart in de Stevenskerk
2011-02-24 Meditatieavonden bij de Zusters Clarissen (De Bron)
2011-02-24 Bezinningszaterdagen bij de Zusters Clarissen (De Bron)
2011-02-24 Lichtvoetig weekend voor jongvolwassenen bij de Zusters Clarissen (De Bron)
2011-02-24 Wereldgebedsdag op 4 maart
2011-02-03 Stevenskerk: Experimentele vesper
2011-01-31 Dominicuskerk: Eucharistieviering 'Het huis op de rots'.
2011-01-31 Dominicuskerk: Eucharistieviering Laetare
2011-01-24 Klezmore: Un als der Rebbe tantst
2011-01-24 Dood en Leven – Leven en Dood
2011-01-24 Verslag gebedsdienst in de Cenakelkerk
2011-01-11 Herdenkingsdienst in de Petrus Canisiuskerk
2011-01-08 Website jezuïeten
2011-01-08 1e Ontmoetingszondag in de Ontmoetingskerk te Dukenburg
2011-01-06 Eucharistieviering: Doop van de Heer in de Jordaan.
2011-01-06 Bedevaart naar Lourdes
2011-01-06 RLR Nijmegen: de Verhalendag
2010-12-08 Russisch-Orthodoxe vesperdienst op vrijdag 21 januari in de Cenakelkerk
2010-12-06 Advents-/Kerstconcert in Renaissancestijl door Cantorij Brakkenstein in de Evangelisch Lutherse Kerk Nijmegen
2010-12-02 Adventsvesper in de Stevenskerk a.s. zaterdag 4 december, 16.00 uur
2010-11-29 Voorstelling ‘As I left my father’s house’
2010-11-29 Gesprek met prof. mr. Erik Jurgens
2010-11-22 Leven met hart en ziel
2010-11-08 Muziekavond werkgroep Vorming OCP Nijmegen
2010-10-11 Antoniusparochie vindt gehoor bij Hurkmans