Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Themamiddag in De Verwondering

di 12 mrt 2013

Poster

Op dinsdag 12 maart start de Verwondering met Themamiddagen over geloofsvragen. Op dinsdag 12 maart is het thema: Wat is geloven?

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.
De koffie en thee staan klaar om 14.30 uur.
Einde 16.00 uur.

Volgende data: 26 maart, 9 en 23 april, 7 mei.

Koffiehuis De Verwondering
Eilbrachtstraat 8
6511 LX Nijmegen
tel. 024-3607575
info@de-verwondering.nl
www.de-verwondering.nl


(Geplaatst: 2013-02-25)

Alle berichten

Geplaatst op
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen
2017-12-19 Bibliodrama
2017-12-06 Maria van Gelre reis: 11 t/m 15 april 2018
2017-11-03 Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie in de Lutherse kerk
2017-10-27 Parochiefeest Russisch-Orthodoxe kerk H.Tichon, patriarch van Moskou en geheel Rusland
2017-10-27 Om Alle Zielen
2017-10-27 500 Jaar Maarten Luther. Lezing door filosoof Herman Westerink en theoloog Markus Matthias
2017-09-06 Archieven ontsloten
2017-08-28 Vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk 15 jaar
2017-07-07 Vredesweek 2017: vredesambassadeur
2017-07-07 Vredesweek 2017: programma
2017-05-12 Kerkennacht 2017: Pelgrimeren langs Nijmeegse kerken
2017-04-03 Eckhartlezing 2017
2017-04-03 48ste Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging
2017-04-03 Paasprogramma Museumpark Orientalis
2017-03-03 Paasvrijwilligers gevraagd voor de Verwondering
2017-03-02 Engelse Koorvesper met Capella Cumerana
2017-03-02 Engelse Koorvesper met Capella Cumerana
2017-02-13 Herdenking bombardement woensdag 22 februari
2017-02-13 Oecumenische viering ‘Aankondiging van de Heer’ in de Lutherse kerk
2017-02-08 Luther-drieluik
2017-02-08 CGKV: Kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking
2017-01-31 Cursus: Kennismaking met de Orthodoxe kerk (voorjaar 2017)
2017-01-31 Verkiezingsdebat landelijke Raad van Kerken
2017-01-31 Verhalendag: Over de schutting, bij de buren
2017-01-31 Rouwverwerkingsgroep Ontmoetingskerk Dukenburg
2017-01-31 500 jaar Reformatie: Katholieken, Joden, Moslims, hoe dacht Martin Luther daarover?
2017-01-31 Engelse koorvesper in de Stevenskerk
2017-01-30 Vespers in de veertigdagentijd
2016-12-16 Diaconie Nijmegen 425 jaar!
2016-11-14 Een boekje open over de dood
2016-11-14 Over de toekomst van de kerk
2016-10-22 Om alle zielen: sterven – herinneren – leven
2016-09-30 Religie in uitvoering. Gesprek met theoloog en bisschop Gerard de Korte
2016-09-01 Programma Vredesweek
2016-09-01 Opening Vredesweek 2016
2016-08-30 Albertinumlezingen
2016-08-22 Vormingsactiviteiten van Boskapel en OCP
2016-08-22 Augustinuslezing ‘Eindeloos leven’ door Karel Peijnenborg
2016-07-22 Vredesweek: Podiumgesprek ‘Vrede verbindt’ met Klaas van Egmond in de Boskapel
2016-05-31 Tien jaar Kleurrijke tuin
2016-05-14 Slotbijeenkomst ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’ – Amsterdam
2016-05-03 Inter-lokaal is jarig
2016-05-03 Lezing: Hoe voer je een interreligieuze dialoog tussen rivaliserende godsdiensten?
2016-05-03 Symposium Albertinumgenootschap
2016-04-27 Cursusaanbod Nijmeegse Vrijwilligerscentrale
2016-04-04 Lezing Marinus van den Berg in Dieren
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: Tolkien-Religion. Fact or Fiction?
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: Time and Eternity after the Death of God
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: God: Back With a Vengeance
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: Why Read The Bible When we Have Piketty?
2016-04-04 Parochiefeest van de Heilige Tichon
2016-04-04 Ontmoetingsbijeenkomst Stichting Present Nijmegen
2016-04-04 Landelijke diakenendag
2016-04-04 Werkzoekenden bijstaan, hoe doe je dat als kerk?
2016-03-03 Lastpost in de Ontmoetingskerk
2016-02-29 Engelse koorvesper ‘Jerusalem’
2016-02-26 Wereldgebedsdag in de Ontmoetingskerk
2016-02-19 Evensong in de Stevenskerk
2016-02-02 Engelse koorvesper (Choral Evensong) in de Stevenskerk gezongen door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt
2016-01-26 Herdenking bombardement van Nijmegen
2016-01-22 Boskapel: Verhalenworkshop ‘De traditie dat ben jij!’
2016-01-22 Boskapel: Aswoensdag anders
2016-01-22 Boskapel: Beeldspraak bezongen
2016-01-12 Tal van vormingsactiviteiten in Augustijns Centrum de Boskapel
2016-01-12 Cursusaanbod Nijmeegse Vrijwilligerscentrale
2016-01-07 Voedsel voor je ziel
2016-01-06 Gebed om de eenheid, juist nu!
2016-01-06 Albertinumlezing: ‘Mislukte hervormingen?!’
2016-01-06 Albertinumlezing: ’500 jaar kerkhervorming’
2016-01-06 Albertinumlezing: ‘Hedendaagse zoekers’
2016-01-06 Albertinumlezing: ‘Paus Franciscus’
2015-12-17 Lezing door Marianne van Praag
2015-11-28 Lezing Herwi Rikhof over het Jubeljaar
2015-11-28 Viering in de Ontmoetingskerk
2015-11-28 Feest van het Licht in Orientalis
2015-11-27 Schrijfmarathon Amnesty International Nijmegen
2015-11-27 Informatieavond vrijwilligers vluchtelingenwerk
2015-10-31 Beraadsdag Werkgroep Vluchtelingen RVK
2015-10-31 Film: Pater Damiaan, en zijn betekenis vandaag
2015-10-31 De weg van het contemplatief gebed. Meditatiecursus met franciscaanse accenten
2015-10-31 NGK Nijmegen voortaan in Maranathakerk
2015-10-09 Albertinumlezing: ‘De gast en de gastvrijheid’
2015-10-09 Albertinumlezing: ’De gastarbeider’
2015-10-09 Albertinumlezing: ‘De vluchteling: christenen uit het Midden-Oosten’
2015-10-09 Albertinumlezing: ‘De wereldburger’
2015-10-09 God: Back with a Vengeance | Edward Schillebeeckx lezing door Terry Eagleton
2015-10-09 Volle zalen. Het succes van evangelische kerken | Lezing door religiewetenschapper Paul Vermeer
2015-10-09 The Dangers of Religious Freedom | Lezing door godsdienstsocioloog Linda Woodhead
2015-10-03 Vrijwilligers gezocht!
2015-10-03 Lezing door prof. dr. Herwi Rikhof over Paus Franciscus
2015-10-03 Bijbelzondag in Orientalis: Vertellers/voorlezers gezocht
2015-09-30 Podiumgesprek: Verbindende communicatie
2015-09-28 Dominicuskerk Nijmegen eert 500 jaar Dominicanen
2015-09-20 Troostceremonie rond zelfdoding
2015-09-20 Gesprek over de Vredesweek
2015-09-18 Symposium ‘Vensters op de ouderdom’ in Amersfoort
2015-09-14 Stilstaan bij de vluchteling
2015-09-14 Walk of Peace in Den Haag
2015-09-14 Luistertafel Sensoor
2015-09-11 Pelgrim op pad
2015-08-31 Interreligieuze dialoog en nieuwe spirituelen
2015-08-31 Vredesfestival
2015-08-31 Vlamloop en Vredeswakes
2015-08-31 Vredesbruggen
2015-08-31 Persverklaring Raad van Kerken Nederland over het klimaat
2015-06-12 Kerkennacht in Nijmegen
2015-05-21 Studieavond RvK over locale oecumene
2015-05-19 Vrede door dialoog
2015-05-19 Debat: Vluchtelingen in de stad
2015-04-14 Music As a Bridge – een grensoverschrijdend concert van Cappella ad Fluvium
2015-03-04 Lezingencyclus ‘De vreugde van het Evangelie’ – Over de visie van paus Franciscus op de Kerk.
2015-02-18 Wereldgebedsdag: ‘Begrijp je mijn Liefde?’
2015-02-11 Tekst voor gebed om verzoening en gedenken 22 feb. 2015
2015-02-11 Podiumgesprek over vredesverklaring
2015-01-29 Vespers in de Jacobskapel
2015-01-29 Diaklankbeeld ‘Alexander de Grote ging ons voor’
2015-01-29 Uitreiking Burgemeester Dalesprijs
2015-01-05 Vredesverklaring
2014-12-22 Herdenking bombardement
2014-12-22 Vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk
2014-12-19 De Zwevende Hemel
Kerstspel voor kinderen, door studenten in de Studentenkerk
2014-12-04 Feest van licht in Orientalis
2014-12-04 ‘Lokaal Compliment’ voor vrijwilligers
2014-12-03 Gebed voor de eenheid van christenen
2014-11-25 Verhalenmiddag over Levenskracht
2014-11-25 Navidad – concert door Capella ad Fluvium
2014-11-10 Inspiratiebijeenkomst informele zorg
2014-11-10 Een gelukkige theoloog – 100 jaar Edward Schillebeeckx
2014-10-31 Bezinningsavond over liturgie met Willem Marie Speelman
2014-10-31 Oud Katholieke eucharistieviering voor Allerheiligen/allerzielen
2014-10-31 Rooms-Katholieke Allerzielenviering in de Sacramentskerk
2014-10-31 Allerzielenconcert
2014-10-31 Sint Maartenviering
2014-10-31 Concert Projectkoor Gelderland
2014-10-19 Symposium Spiritualiteit en Ouderdom
2014-10-19 Om AlleZielen – een belevingstocht
2014-10-07 Vertelvoorstelling ‘Mijn hart woont elders’
2014-10-07 Albertinumlezingen: Op eigen kracht?
2014-09-03 Oecumenische bijbelkring in de binnenstad
2014-09-03 Sjoel Petrus, maandelijks leerhuis rond de Psalmen
2014-09-03 Een heel seizoen met Paulus aan de slag!
2014-09-03 Choral Evensong in de Stevenskerk
2014-09-03 Vredesactiviteiten in Nijmegen
2014-05-19 Inzegening Mariakapel Groenestraatskerk
2014-05-19 Bedevaart naar Katwijk a/d Maas
2014-05-15 Debat: De kerk als vrijwilliger in de Nijmeegse samenleving
2014-05-15 Themamiddag in De Verwondering
2014-05-15 Een avond met Arnon Grunberg en Qader Shafiq
2014-05-15 226e Bedevaart naar Kevelaer
2014-04-29 Vacature bij De Verwondering
2014-04-09 Oecumenisch Patriarch Bartholomeos bezoekt Nederland
2014-04-09 Migrantendag in de Ontmoetingskerk op 25 mei
2014-03-21 Vastenmaaltijd
2014-03-21 Feestelijke Paasmiddag voor zieken en ouderen
2014-03-21 Verkoop schilderijen voor Sant’Egidio-gemeenschap
2014-03-21 Veertigdagenmaaltijd in de Ontmoetingskerk
2014-03-21 Bachs Johannes Passion geënsceneerd
2014-03-21 Raad van Kerken-conferentie: Nieuwe Krachten met Kerk en Stage
2014-03-07 Herwi Rikhof: Doopsel en Vormsel
2014-03-07 Herwi Rikhof: Eucharistie
2014-03-07 Herwi Rikhof: Boete en Verzoening
2014-03-07 Marieke Meek: Over waardig ouder worden en waardig sterven
2014-03-07 Soeterbeeck: Eén jaar paus Franciscus
2014-03-07 Soeterbeeck: Religie en natuur
2014-03-07 Soeterbeeck: Passie voor passies
2014-03-07 Paasactiviteiten in De Verwondering
2014-02-14 Lezing Gerard de Korte: ‘De vraag naar God in deze tijd’
2014-01-18 Peter Nissen over ‘Geloven in vrijheid en verdraagzaamheid’
2013-12-17 Gebedsdienst in de week van gebed voor de eenheid van de christenen
2013-12-17 In gesprek met Huub Vogelaar
2013-12-17 Herdenking van het bombardement op Nijmegen
2013-12-17 Liturgische spiritualiteit – studiedag GAAT NIET DOOR
2013-12-02 Verhalendag over ‘Levenskunst’
2013-11-04 1000 stemmen zingen Oosterhuis
2013-10-15 Ruim 100.000 jongeren op zoek naar vrijwilligerswerk!
2013-10-10 Zingend het nieuwe liedboek in
2013-10-10 Themamiddag in De Verwondering
2013-09-24 Podiumgesprek over verlieservaring
2013-09-20 Vredesoptocht
2013-09-20 Wat doe jij aan vrede? – Bezinningsbijeenkomst
2013-09-02 Rommelmarkt
2013-08-27 Engelse koorvespers in de Stevens
2013-08-27 Engelse koorvespers in de Stevens
2013-08-27 VREEMDE VOGELS in de Stevenskerk
2013-06-10 Afrikadag in De Haard op 15 juni
2013-06-05 Wat doe jij aan vrede? Vredes-event in Nijmegen
2013-06-05 Inloopmaaltijd in De Verwondering
2013-06-05 Inloopmaaltijd in De Verwondering
2013-06-05 Inloopmaaltijd in De Verwondering
2013-06-05 Inloopmaaltijd in De Verwondering
2013-04-26 Musical Ester in de Ontmoetingskerk
2013-04-22 Pelgrimeren door de Kortste Nacht – Kerkennacht in Nijmegen
2013-04-10 Diaklankbeeld ‘Met Alexander de Grote naar het Midden-Oosten’
2013-04-04 Cross of Nails (Coventry) in woord en beeld
2013-03-08 Middagconferentie ‘Zin-vol samen leven’
2013-03-08 Kruisweg van de Stilte – Peter Schmidt over Armand Demeulemeester
2013-03-08 Paasactiviteiten in De Verwondering
2013-03-08 De lastpost: een geheel nieuwe passie
2013-03-05 Het zingen van de Akathistos
2013-03-05 Het zingen van de Akathistos
2013-03-05 Het zingen van de Akathistos
2013-03-04 Vastenmaaltijd in de Dominicuskerk
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-25 Themamiddag in De Verwondering
2013-02-11 Verbindend communiceren – Wat is het? En: hoe doe je dat?
2013-02-05 Herdenking van het bombardement
2013-02-05 Vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk hervat
2013-01-31 Bezinningsdag – Mijn wachten is op jou
2013-01-31 Met Eckhart in gesprek
2013-01-31 Mystieke poëzie – Jan van het Kruis
2013-01-31 Karmelregel
2013-01-31 Met Eckhart in gesprek
2013-01-31 Met Eckhart in gesprek
2013-01-18 Week van gebed voor de eenheid – Wandelen met God
2013-01-11 Gemeenteavond Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente
2013-01-07 Albertinumlezingen: Verlossing en De prijs van de vooruitgang
2013-01-07 RadioKiK in januari en februari
2012-12-31 Verslagen van Vredesfeest en Vredesweek
2012-12-17 Een maar anders. Jonge generatie ziet toekomst voor veelkleurige kerk
2012-12-17 Adventviering: Meditatie bij de O-Antifonen
2012-12-15 De Sneeuwkoningin – Familiekerstviering in de Stevenskerk
2012-12-15 Verhalenmiddag in De Haard
2012-12-15 Kerst in de Stevenskerk
2012-11-23 Help mee in De Verwondering
2012-11-23 Feestelijke heropening Dominicuskerk
2012-11-23 GVPZ: Geestelijke Verzorging binnen Palliatieve Zorg Thuis opgericht in de Regio Zuid-Gelderland
2012-11-23 RadioKik in december
2012-11-05 Zintuigenspel in De Verwondering
2012-10-26 “Samen onze overledenen herdenken”
2012-10-12 Oproep: kokers gezocht!
2012-10-12 Gratis glossy: Is er MEER?
2012-10-12 Optreden Gospelkoor Shirchadasj en band
2012-10-12 20-Jarig bestaan Servisch-orthodoxe Parochie H. Sava
2012-10-12 Verkiezing mooiste kerktoren van Nederland
2012-10-12 Nieuw programma RadioKIK
2012-10-12 Viering rond Hildegard in de Stevenskerk
2012-10-03 Zaterdagmiddag in de Stevens: Choral Evensong
2012-09-30 Albertinumlezingen: Bedreigd Vertrouwen
2012-09-19 Vredes-bezinningsbijeenkomst
2012-09-19 Lezing: In de leer bij Benedictus
2012-09-08 Vredesweek: activiteiten in Nijmegen
2012-09-08 De Verwondering: Operation Rescue
2012-08-30 Denkstofmiddagen in De Verwondering
2012-08-30 Katholiek Appèl
2012-08-21 Hervormingsdag vieren? – bezielde oecumene
2012-08-21 Lezingencyclus ‘Uitgedaagd. De wijdte van de spiritualiteit’
2012-08-21 Cursussen Titus Brandsma Memorial
2012-08-15 Lezingencyclus ‘Veranderend geloven’
2012-07-19 Programmering Radio KIK
2012-07-19 Intercultureel Vredesfeest in Nijmegen
2012-07-19 Jaarverslag over 2011 online
2012-06-09 Psalmen lezen met Pieter Oussoren
2012-05-14 ‘Voluit leven … de zomer tegemoet’
2012-05-02 Gregoriaanse Mariavespers in de Stevenskerk
2012-05-02 Concert Spirituel in de Stevenskerk
2012-04-17 Psalmen bidden
2012-04-13 Spiritueel Eetcafé De Verwondering
2012-04-10 Interview met Ahmed Marcouch op Radio Kik
2012-04-04 Studieweek van de mystiek
2012-04-04 Kennis maken met het christelijk geloof?
2012-04-02 Goede Vrijdag in DoRe-kerk
2012-04-02 Gebedswake rond seksueel misbruik van kinderen
2012-03-14 Eckhartlezing door Jaap Goedegebuure
2012-03-14 “Bundel de krachten in een convenant”
2012-03-12 Interview met Arjan Plaisier op Radio Kik
2012-03-05 Paasactiviteiten in De Verwondering
2012-03-05 Titus Brandsma Lezing 2012
2012-02-23 Wereldgebedsdag in Nijmegen
2012-02-23 Lezingen Titus Brandsma Memorial
2012-02-23 Reeks Albertinumlezingen
2012-02-13 Liturgie in Oosterse en Westerse kerken
2012-02-07 Studiedag over apostoliciteit
2012-02-06 Herdenking bombardement Nijmegen
2011-12-16 Jaarverslag 2010 Raad van Kerken online
2011-12-16 Cursus over Psalmen - Wat een geluk
2011-12-15 Oecumenische vesperdienst in de Sacramentskerk
2011-12-09 Cyclus “Bezieling” in de Effataparochie
2011-12-05 Zesde Verhalendag door de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen
2011-12-01 Lezingenreeks: Omgaan met het kwaad (jan/feb 2012)
2011-11-18 Bezinningsavond Adventstijd Oecumenisch Citypastoraat
2011-11-10 Museum De Stratemakerstoren vertelt het verhaal van broederschappen in Nijmegen
2011-11-10 Kerst in de Verwondering
2011-11-07 Liturgiedag over het Catechumenaat
2011-11-07 Twee bezinningsmiddagen
2011-11-03 Plaatsen van Bezieling: symposium over Maatschappelijke Spiritualiteit
2011-10-30 Allerzielen bij Kaarslicht
2011-10-21 Wat is vieren? Inleiding door Peter Nissen
2011-10-21 BezinningsMoment Raad voor Religie en Levensbeschouwing
2011-10-17 Te gast bij de ander. Op bezoek bij de Oud-Katholieke kerk
2011-10-06 Creatieve middagen in Byzantijnse kapel Nijmegen
2011-10-05 Studiedag: God in Nijmegen - Toen, nu en dan
2011-09-14 Lezingen over Dwarsliggers en ketters
2011-09-14 Oecumenische lieddag in Eindhoven
2011-09-14 Mediteren bij De Bron
2011-08-22 Stadsgebed
2011-07-26 Verslag van een vierdaagsemis
2011-07-02 Vierdaagse Mis Molenstraatkerk
2011-06-30 Raad van Kerken en Evangelische Alliantie sluiten strategisch partnerschap
2011-06-28 Impressie van Kerkennacht
2011-06-09 ‘Passie-Pasen-Pinksteren’: concert door Cantorij Brakkenstein op zondag 19 juni
2011-05-31 Intercultureel Vredesfeest in Dukenburg, 24 september
2011-05-31 4 juni Eucharistieviering: De verbinding tussen wat is en wat komt
2011-05-12 Kerkennacht op 24 juni 2011
2011-04-28 Roze Viering op 15 mei
2011-04-28 Lezing door Philip Jenkins: ‘The Lost History of Christianity. On the Rise and Fall of Religions’
2011-04-28 Eucharistieviering: ‘Op verhaal komen’
2011-03-31 Koorvesper, Stevenskerk, zaterdag 2 april, 16.00 uur
2011-02-28 Huiskamerbijeenkomst Oud-Katholieke parochie
2011-02-25 Koorvesper op 5 maart in de Stevenskerk
2011-02-24 Meditatieavonden bij de Zusters Clarissen (De Bron)
2011-02-24 Bezinningszaterdagen bij de Zusters Clarissen (De Bron)
2011-02-24 Lichtvoetig weekend voor jongvolwassenen bij de Zusters Clarissen (De Bron)
2011-02-24 Wereldgebedsdag op 4 maart
2011-02-03 Stevenskerk: Experimentele vesper
2011-01-31 Dominicuskerk: Eucharistieviering 'Het huis op de rots'.
2011-01-31 Dominicuskerk: Eucharistieviering Laetare
2011-01-24 Klezmore: Un als der Rebbe tantst
2011-01-24 Dood en Leven – Leven en Dood
2011-01-24 Verslag gebedsdienst in de Cenakelkerk
2011-01-11 Herdenkingsdienst in de Petrus Canisiuskerk
2011-01-08 Website jezuïeten
2011-01-08 1e Ontmoetingszondag in de Ontmoetingskerk te Dukenburg
2011-01-06 Eucharistieviering: Doop van de Heer in de Jordaan.
2011-01-06 Bedevaart naar Lourdes
2011-01-06 RLR Nijmegen: de Verhalendag
2010-12-08 Russisch-Orthodoxe vesperdienst op vrijdag 21 januari in de Cenakelkerk
2010-12-06 Advents-/Kerstconcert in Renaissancestijl door Cantorij Brakkenstein in de Evangelisch Lutherse Kerk Nijmegen
2010-12-02 Adventsvesper in de Stevenskerk a.s. zaterdag 4 december, 16.00 uur
2010-11-29 Voorstelling ‘As I left my father’s house’
2010-11-29 Gesprek met prof. mr. Erik Jurgens
2010-11-22 Leven met hart en ziel
2010-11-08 Muziekavond werkgroep Vorming OCP Nijmegen
2010-10-11 Antoniusparochie vindt gehoor bij Hurkmans