Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Wij wensen u een gezegend Kerstfeest en een gelukkig 2018!

kerstgroet

11 apr - 15 apr — Maria van Gelre reis: 11 t/m 15 april 2018

Prof. Johan Oosterman van de Radboud Universiteit schrijft: Het prachtige gebedenboek van Maria van Gelre wordt onderzocht en gerestaureerd, en is recent gedigitaliseerd. De beschikbaarheid v… [lees verder]